രാജ്യത്ത് നടന്ന വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ രേഖകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി


രാജ്യത്ത് നടന്ന വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ രേഖകളൊന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി
ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്കൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരായ വർധിച്ചുവരുന്ന വർഗീയ ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് രാജ്യസഭാ നേതാവ് ശ്രീ പിവി അബ്ദുൾ വഹാബ് എംപി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പരിപാലനം സംസ്ഥാന വിഷയമാണെന്നും സാമുദായിക അക്രമങ്ങളുടെ രേഖകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനി മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉപദേശകരെയും സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാമുദായിക സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദ മാർഗരേഖയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമുദായിക അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരുകൾ മടിക്കുന്നതിനെ അബ്ദുൾ വഹാബ് എംപി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് തീർച്ചയായും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള പക്ഷപാതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply