ഇന്ന് സൗദിയിൽ 1132 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Leave a Reply