യുഎഇയിൽ നോർക്കയുടെ ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌ക്ക്‌

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രവാസികളുടെ സം ശയങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കുമായി നോർക്ക യു എ ഇ യിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു. വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ നമ്പറുകൾ ഇതാ..

Leave a Reply