യൂ എ ഇ യിൽ 300 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

യൂ എ ഇ യിൽ 300 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു . ഇതോടെ രാജ്യത്തു രോഗം സ്‌ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 2659.53 പേർ രോഗ മുക്തരായി. മൊത്തം രോഗ മുക്തരായവർ 239

Leave a Reply